28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟΥ ΟΧΙ 1940 ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΕΛΛΗ ΡΙΖΟΥ