ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΛΜΟΣ