ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΔΙΑΔΗΛΩΣΑΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ