ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 25Η ΜΑΡΤΙΟΥ