ΕΠΑΡΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΣΤΟ BOWLING GREEN ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ