ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΓΑΠΗΣ 24th RONALD MACDONALD WAKATHON 2019