ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΕΠ 19 ΜΑΙΟΥ 2018