ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΟ ΣΤΑΘΑΚΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΝΥ